The 8th UCLG ASPAC Congress

The 8th UCLG ASPAC Congress
24-28 August 2020. Zhengzhou (China)